Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa
NázovDátumZvesené
Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou22.09.2023 
Návrh VZN o zneškodnení obsahu žúmp22.09.2023 
Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi22.09.2023 
Zámer na prenájom nehnuteľného majetku obce Záhorská Ves13.09.2023 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 202308.09.2023 
Schválený Záverečný účet obce Záhorská Ves za rok 202206.07.2023 
Zmena prevádzkových hodín na zbernom dvore od 20. júna 202316.06.2023 
Informácie pre voliča13.06.2023 
Rozhodutie predsedu Národnej rady SR 204/2023 o vyhlásení volieb do NR SR13.06.2023 
Rozhodnutia o dani z nehnuteľností, za psa a odpady.07.06.2023 
Záverečný účet za rok 2022 - Návrh31.05.2023 
Oznámenie termínu začatia prác - Vrt Záhorská Ves 724.04.2023 
VZN 2/2023 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej a náhlej núdzi občanom obce Záhorská Ves19.04.2023 
Schválenie zámeru predaja majetku obce19.04.2023 
Zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku obce19.04.2023 
Návrh VZN o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej a náhlej núdzi občanom obce Záhorská Ves27.03.2023 
Dodatok č.1 k VZN č. 4/202215.03.2023 
VZN 1/2023 o podmienkach držania psov na území obce Záhorská Ves15.03.2023 
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 202228.02.2023 
Zverejnenie zámeru predaja majetku obce21.02.2023 
Návrh VZN o podmienkach držania psov16.02.2023 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra25.01.2023 
Verejná vyhláška - Výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov a iných porastov20.01.2023 
Rozpis zvozu kuchynského odpadu na rok 202311.01.2023 
Zverejnenie informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a o jeho použití.04.01.2023 
HORE