Zvoz odpadu

ZVOZ ODPADU V ROKU 2024

Dôležité informácie

 


Ak správne triedime, svet je krajší.

Snažte sa odpad netvoriť vôbec.

Baner triedenie odpadu

  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
  • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale:
  • Symboly recyklacia
  •  Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
  • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

Všetko, čo potrebujete vedieť o plastoch

Ako správne vytriediť obaly od syrov

Vypočujte si audio spot o triedení odpadu - kliknite SEM.

Ako správne triediť obaly od rýb a rybacích výrobkov

Ako správne triediť odpad z cintorína

Prevádzkové hodiny

Prevádzkové hodiny na zbernom dvore:

Utorok - od 14.00 hod. do 17.00 hod.

Štvrtok - od 14.00 hod. do 17.00 hod.

Sobota - od 10.00 hod. do 15.00 hod.

Prevádzkový poriadok Zberný dvor

Prevázkový poriadok Zberného dvora v Záhorskej Vsi na stiahnutie

Pre občana

HORE