Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa

Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca OZ

30.01.2024

« Na Úradnú tabuľu

HORE