Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa

Zverejnenie informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a o jeho použití

17.01.2024

Obec Záhorská Ves podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia obce Záhorská Ves o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Záhorská Ves, zverejňuje informácie podľa § 11 ods. 4 zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov o výške výnosu z poplatku za rozvoj a o jeho použití:

ROK 2021:

Výška výnosu: 3.670,00 Eur

ROK 2022:

Výška výnosu: 4.480,00 Eur

Použitie poplatku: 1.920,00 EUr

ROK 2023:

Výška výnosu: 1.990.00 Eur

Použitie poplatku: Obec Záhorská Ves z výnosu poplatku za rozvoj do 31.12.2023 nečerpala žiadne finančné prostriedky.

« Na Úradnú tabuľu

HORE