Voľby

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

NázovDátum
Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR z 9. februára 2024 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentupdf 12.02.2024
Informácia pre voliča o dátume a čase konania volieb do Európskeho parlamentupdf 12.02.2024
Information for the voter about date and time of elections to the European Parliament
in the territory of the Slovak Republic
pdf 12.02.2024
Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti pre voľby do Európskeho parlamentupdf 11.03.2024
Zverejnenie kontaktu a e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií pre voľby do Európskeho parlamentu 2024pdf 14.03.2024
Delegovanie členov do volebnej komisie k Voľbám do Európskeho parlamentu 2024pdf 09.04.2024
Zverejnenie kontaktu a e-mailovej adresy na vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu 2024pdf 09.04.2024

Voľby prezidenta 2024

NázovDátum
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky - 2. kolo voliebpdf 07.04.2024
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky - 1. kolo voliebpdf 24.03.2024
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb prezidenta SR.
Deň konania 1. kola 23. marca 2024, deň konania 2. kola 06. apríla 2024
pdf 11.01.2024
Informácia pre voliča
o dátume a čase konania volieb a o práve voliť a byť volený
pdf 11.01.2024
Zverejnenie kontaktu a e-mailovej adresy na vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024pdf 29.01.2024
Zverejnenie kontaktu a e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024pdf 29.01.2024
Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti pre Voľby prezidenta Slovenskej republikypdf 30.01.2024
Kandidáti pre voľby prezidenta SR 23. marca 2024pdf 21.02.2024

Voľby do NR SR 2023

NázovDátum
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR 30.09.2023pdf 01.10.2023
Rozhodutie predsedu Národnej rady SR 204/2023 o vyhlásení volieb do NR SR
na sobotu 30. septembra 2023
pdf 13.06.2023
Informácie pre voliča
k voľbám do NR SR dňa 30. 09. 2023 o podmienkach práva voliť a byť volený
pdf 13.06.2023
Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti k voľbám do NR SR, ktoré sa budú konať 30. septembra 2023.pdf 27.06.2023
Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisiepdf 04.07.2023
Zverejnenie kontaktu a e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií pre voľby do NR SR 2023pdf 21.07.2023
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránkypdf 21.09.2023
Adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazupdf 07.08.2023

Referendum 2023

NázovDátum
Rozhodnutie o vyhlásení referenda
s dňom konania v sobotu 21. januára 2023
pdf 08.11.2022
Informácie pre voličapdf 08.11.2022
Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti k referendu, ktoré sa bude konať 21. januára 2023.pdf 08.11.2022
Delegovanie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie.pdf 10.11.2022
Žiadosť o voľbu poštou voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda v roku 2023 sa zdržiava mimo jej územiapdf 11.11.2022
Adresa na doručovanie žiadosti o voľbu poštoupdf 11.11.2022
Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazupdf 02.12.2022
Oznámenie o mieste a čase konania referendapdf 05.12.2022
Žiadosť o zápis oprávneného voliča do špeciálneho zoznamu oprávnených voličovpdf 16.01.2023
Zápisnica Okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku v referendepdf 23.01.2023
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránkypdf 10.01.2023

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

NázovDátum
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov.pdf 10.06.2022
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volenýpdf 10.06.2022
Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 29. októbra 2022pdf 04.08.2022
Oznámenie o čase a mieste konania voliebpdf 14.09.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho krajapdf 04.10.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstvapdf 04.10.2022
Voľby prostredníctvom volebnej prenosnej schránky.pdf 14.10.2022
Špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov,ktoré sa konajú 29. októbra 2022pdf 14.10.2022
Stály zoznam voličovpdf 14.10.2022
Oznam k zápisu do špeciálneho zoznamu oprávnených voličovpdf 19.10.2022
Členovia komisiepdf 25.10.2022
Oznam pre voličovpdf 26.10.2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

NázovDátum
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov.pdf 10.06.2022
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volenýpdf 10.06.2022
Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022pdf 30.06.2022
Uznesenie OZ zo dňa 28. 06. 2022 87/2022, ktorým sa určuje úväzok starostu na volebné obdobie 2022 — 2026pdf 07.07.2022
Informácia o počte obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí 2022pdf 07.07.2022
Určenie zapisovateľky Miestnej volebnej komisiepdf 07.07.2022
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisiepdf 14.07.2022
Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 29. októbra 2022pdf 04.08.2022
Oznam pre kandidátov na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva - Odovzdávanie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí.pdf 24.08.2022
Informácie k vedeniu volebnej kampanepdf 31.08.2022
Informácia o podaných kandidátnych listinách pre voľby starostu obce a pre voľby do obecného zastupiteľstvapdf 31.08.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ v Záhorskej Vsipdf 07.09.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Záhorská Vespdf 07.09.2022
Oznámenie o čase a mieste konania voliebpdf 14.09.2022
Voľby prostredníctvom volebnej prenosnej schránky.pdf 14.10.2022
Špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov,ktoré sa konajú 29. októbra 2022pdf 14.10.2022
Stály zoznam voličovpdf 14.10.2022
Oznam k zápisu do špeciálneho zoznamu oprávnených voličovpdf 19.10.2022
Členovia komisiepdf 25.10.2022
Oznam pre voličovpdf 26.10.2022
Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obcepdf 30.10.2022
Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov samosprávy obcípdf 30.10.2022

Voľby do Národnej rady SR 2020

NázovDátum
Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky pdf 04.02.2020
Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územiapdf 22.10.2019
Žiadost' o vol'bu poštou pre voľby do NR SR v roku 2020 voliča, ktorý má trvalý pobyt v SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územiapdf 22.10.2019
Informácia pre voliča o práve voliť a práve byť volenýpdf 05.11.2019
Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre vol'by do Národnej rady Slovenskej republikypdf 19.11.2019
Oznam - delegovanie členov a náhradníkov do OVKpdf 10.12.2019
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo vol'bách do NR SR 29.2.2020pdf 01.03.2020

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

NázovDátum
Voľby do Európskeho parlamentu na území SR, Informácia pre voličapdf 13.02.2019
OZNAM - delegovanie členov a náhradníkov do OVKpdf 19.03.2019
Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre volby do Európskeho parlamentupdf 01.04.2019
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu 25.05.2019pdf 27.05.2019

Voľby prezidenta 2019

NázovDátum
Informácie pre voliča k voľbám prezidenta SR v roku 2019pdf 10.01.2019
Oznam - delegovanie členov a náhradníkov do OVKpdf 29.01.2019
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazupdf 11.02.2019
Zoznam kandidátov na prezidenta SR pre voľby 16. marca 2019pdf 12.02.2019
Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky, ktorí sa vzdali kandidatúrypdf 15.03.2019
Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SRpdf 18.03.2019
Výsledky hlasovania vo volebnom okrsku č.1 Obec Záhorská Ves vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky 2. kolo, konané dňa 30.3.2019pdf 01.04.2019

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

NázovDátum
Informácie pre voliča o dátume a čase konania volieb. Sobota 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.pdf 11.07.2018
Oznámenie o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia komunálnych volieb 2018 - počet je 1895pdf 31.07.2018
Oznam Komunálne volby 2018 - o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisiepdf 27.08.2018
Oznam pre kandidátov na starostu obce a poslancov obecného zastupitel'stva.pdf 05.09.2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre volby starostu obce Záhorská Vespdf 20.09.2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre volby poslancov do Obecného zastupitel'stva v Záhorskej Vsipdf 20.09.2018
Výsledky volieb v obci Záhorská Ves vo volbách do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018pdf 12.11.2018

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

NázovDátum
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledkoch hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov Bratislavského samosprávneho kraja 2017 pdf06.11.2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h. - Informácia pre voliča pdf28.06.2017
Oznámenie elektronickej adresy na doručovanie oznámení o delegácii člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pdf21.08.2017
Zoznam zaregistrovaných kandidátov. Obec Záhorská Ves patrí do volebného obvodu č. 13, v ktorom sa bude voliť 1 poslanec a 1 predseda samosprávneho kraja. pdf03.10.2017

Voľby do Národnej rady SR 2016

NázovDátum
Informácia pre voliča pdf20.11.2015
Informácia o vydávaní hlasovacieho preukazu pre Voľby do NR SR 2016 pdf29.01.2016
Informácia o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky pdf02.02.2016
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo vol. okrsku vo voľbách do NR SR 5. 3. 2016 pdf07.03.2016

Referendum 2015

NázovDátum
Odpis zápisnice okrskovej komisie pre referendum o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku Záhorská Ves 1 pdf20.02.2015

Voľby do samosprávy obcí 2014

NázovDátum
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu a poslancov Obecného zastupiteľstva v Záhorskej Vsi 15. 11. 2014 pdf25.09.2014
Výsledky komunálnych volieb 2014 pdf18.11.2014
OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014 pdf10.09.2014

Voľby prezidenta 2014

NázovDátum
Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta SR 2014 pdf31.01.2014

Voľby do VÚC 2013

NázovDátum
II. kolo volieb do VÚC 2013 pdf19.11.2013
Deň a miesto konania volieb pdf21.10.2013
Zoznam kandidátov na voľby predsedu BSK pdf21.10.2013
Zoznam kandidátov na voľby do zastupiteľstva BSK pdf22.10.2013
Výsledky volieb okrskovej volebnej komisie v Záhorskej Vsi vo voľbách do orgánov BSK konaných 9.11.2013. pdf12.11.2013
HORE