Knižnica

Zriaďovateľom knižnice je Obec Záhorská Ves. Obecná knižnica bola zriadená ako organizačná zložka obecného úradu Záhorská Ves. Slúži širokej verejnosti bez akéhokoľvek rozdielu. Predmetom činnosti je poskytovanie knižnično - informačných služieb.


Sídlo organizácie:
Obecná knižnice v Záhorskej Vsi
Kultúrny dom, Hlavná 40, 900 65 Záhorská Ves
Zodpovedná osoba: Veronika Šimkovičová

Výpožičný čas:

Piatok: 17.00 hod - 19.00 hod.

Interiér knižnice - foto

Interiér knižnice - foto

Súvisiace okumenty

HORE