Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa

Návrh VZN 1/2024

19.03.2024

Návrh VZN 1/2024 O zrušení VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení na území obce Záhorská Ves.

« Na Úradnú tabuľu

HORE