O cookies

Súbory cookie

Úvod

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie webovej lokality www.zahorskaves.sk ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. 

Na spracúvanie súborov cookies sa vždy vyžaduje Váš predchádzajúci súhlas, pričom tento suhlas má náležitosti súhlasu podľa GDPR. Jedinou výnimkou, kedy Váš súhlas nepotrebujeme je v prípade spracúvania tzv. funkčných súborov cookies (alebo technických súborov cookies), ktoré sú nevyhnutné na správne fungovanie samotnej webstránky.

Aké súbory cookie používame?

Na našich stránkach používame výlučne funkčné (technické) cookie, ktoré môžeme spracúvať aj bez vášho súhlasu. Cookie využívame v časti našej stránky určenej pre návštevníkov, ktorí preferujú jednoduchšiu navigáciu a väčší typ písma. Práve na zachovanie veľkosti písma využívame súbory cookie. Do súborov cookie ukladáme informáciu o požadovanej veľkosti písma, aby návštevník videl obsah počas celého prezerania webstránky s písmom v požadovanej veľkosti.

Ukladané cookie.

COOKIE_ZV - 
typ: funkčné cookie, nevyhnutné pre prevádzkovanie webstránky.
účel: Informácia, kedy bola zobrazená cookies lišta, aby sme vám ju opäť pri ďalšej návšteve zobrazili.
exspirácia: 6 mesiacov
adresa: 
Obec Záhorská Ves, Hlavná ulica 29/184,900 65 Záhorská Ves

largetext
typ: technická nevyhnutnosť pre prevádzkovanie služby
účel: Informácia o veľkosti písma preferovanej návštevníkom vo verzii pre seniorov
exspirácia: 1 deň
adresa: 
Obec Záhorská Ves, Hlavná ulica 29/184,900 65 Záhorská Ves

Súhlas

Keď navštívite našu webstránku po prvý raz, alebo s časovým odstupom, zobrazí sa vám vyskakovacie okno s informáciami o cookie. Po kliknutí na Rozumiem sa vyskakovacie okno zatvorí a opätovne sa vám zobrazí až po uplynutí 6tich mesiacov.
Vo vyskakovacom okne s informáciou o používaní cookie na  našej stránke od vás nevyžadujeme súhlas  na používanie cookie, nakoľko na stránkach www.zahorskaves.sk využívame len funkčné/technické cookie, na spracúvanie ktorých nepotrebujeme váš súhlas.

8. Vaše práva týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov

Máte nasledujúce práva týkajúce sa osobných údajov:
• Máte právo vedieť, načo potrebujeme vaše osobné údaje, ako sa s nimi bude zaobchádzať a ako dlho sa budú uchovávať.
• Právo na prístup: Máte právo na prístup k vašim osobným údajom, ktoré sú nám známe.
• Právo na opravu: máte právo doplniť, opraviť, vymazať alebo zablokovať svoje osobné údaje, kedykoľvek budete chcieť.
• Ak nám dáte svoj súhlas so spracovaním vašich údajov, máte právo tento súhlas odvolať a požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.
• Právo na prenos vašich údajov: máte právo požadovať od prevádzkovateľa všetky vaše osobné údaje a preniesť ich v celom rozsahu inému prevádzkovateľovi.
• Právo namietať: môžete namietať proti spracovaniu vašich údajov. Vyhovieme vám, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody na spracovanie.

Pre uplatnenie týchto práv nás, prosím, kontaktujte. Podrobnosti o kontakte nájdete v spodnej časti týchto zásad používania súborov cookies. Ak máte sťažnosť týkajúcu sa nakladania s vašimi údajmi, budeme radi, keď sa obrátite na nás, ale máte tiež právo predložiť sťažnosť dozornému orgánu (Úrad pre ochranu osobných údajov). Viac o ochrane osobných údajov na našej webstránke nájdete TU

Povolenie/zakázanie súborov cookie.

Váš internetový prehliadač môžete použiť na automatické alebo manuálne mazanie cookies. Môžete tiež špecifikovať, že niektoré súbory cookie nemusia byť umiestnené. Ďalšou možnosťou je zmeniť nastavenia svojho internetového prehliadača tak, aby ste dostali správu vždy, keď sa umiestni súbor cookie. Ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v pokynoch v časti Pomocník vášho prehliadača.
Upozorňujeme, že ak zakážete všetky súbory cookies, naša webstránka nemusí pracovať správne. Ak vo svojom prehliadači odstránite súbory cookies, pri ďalšej návšteve našej webstránky sa po vašom súhlase opäť uložia.

Kontaktné údaje

Ak máte otázky alebo pripomienky týkajúce sa našich zásad používania súborov cookies a tohto vyhlásenia, kontaktujte nás prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

Obec Záhorská Ves, Hlavná ulica 29/184,900 65 Záhorská Ves, Slovenská republika

Tel.: +421 34 778 03 85
E-mail: urad@zahorskaves.sk

HORE