Zasadnutia komisií OZ

NázovDátum
Zápisnica zo zasadnutia Stavebnej komisie zo dňa 21. 6. 2024pdf 24.06.2024
Zápisnica zo zasadnutia Sociálnej, bytovej a školskej komisie zo dňa 12. marca 2024pdf 07.06.2024
Správa KŠK na zasadnutie OZ konané dňa 23.4. 2024pdf 07.06.2024
Záznam zo zasadnutia Stavebnej komisie zo dňa 29. 02. 2024pdf 07.06.2024
Záznam zo zasadnutia stavebnej komisie zo dňa 10. 4. 2024pdf 07.06.2024
Zápisnica zo zasadnutia Finančnej komisie zo dňa 19. 4. 2024pdf 07.06.2024
Zápisnica zo zasadnutia Stavebnej komisie zo dňa 7. 5. 2024pdf 07.06.2024
Správa KŠK na zasadnutie OZ konané dňa 21. 5. 2024pdf 07.06.2024
Zápisnica zo zasadania Komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva zo dňa 3. 4. 2024pdf 22.04.2024
Správa zo zasadnutia Kultúrno-športovej komisie dňa 08. 02. 2024pdf 16.02.2024
Zápisnica zo zasadania Komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva zo dňa 7. 2. 2024pdf 12.02.2024
Zápisnica zo zasadnutia Sociálnej, bytovej a školskej komisie zo dňa 15. 1. 2024pdf 12.02.2024
Správa zo zasadnutia Komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva dňa 14. 11. 2023pdf 21.11.2023
Správa zo zasadnutia Komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva dňa 5. 9. 2023pdf 12.09.2023
Správa o činnosti Komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva zo zasadnutia dňa 29. 05. 2023pdf 10.07.2023
Zápisnica zo zasadania Sociálnej, bytovej a školskej komisie 08. 06. 2023pdf 07.07.2023
Zápisnica zo zasadania Sociálnej, bytovej a školskej komisie 29. 06. 2023pdf 07.07.2023
Správa zo zasadnutia finančnej komisie dňa 15.6.2023pdf 07.07.2023
Správa zo zasadnutia Kultúrno-športovej komisie 30. 05. a 06. 06. 2023pdf 07.07.2023
Správa zo zasadnutia Komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva 29.5.2023pdf 06.06.2023
Správa zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 12.4.2023pdf 28.04.2023
Správa zo zasadnutia Kultúrno-športovej komisie, 18. 4. 2023pdf 28.04.2023
Zápisnica zo zasadnutia Sociálnej, bytovej a školskej komisie dňa 14. 4. 2023pdf 28.04.2023
Informačné stretnutie s občanmi ohl'adom odpadov a triedenia odpadov 13. 4. 2023pdf 28.04.2023
Správa zo zasadnutia Kultúrno-športovej komisie zo dňa 14. 3. 2023pdf 30.03.2023
Zasadnutie Komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva 9. 3. 2023pdf 30.03.2023
Správa zo zasadnutia finančnej komisie dňa 7. 3. 2023pdf 30.03.2023
Správa o činnosti Sociálnej, bytovej a školskej komisie pre zasadnutie OZ dňa 14.3.2023pdf 30.03.2023
HORE