Zasadnutia komisií OZ

NázovDátum
Správa zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 12.4.2023pdf 28.04.2023
Správa zo zasadnutia Kultúrno-športovej komisie, 18. 4. 2023pdf 28.04.2023
Zápisnica zo zasadnutia Sociálnej, bytovej a školskej komisie dňa 14. 4. 2023pdf 28.04.2023
Informačné stretnutie s občanmi ohl'adom odpadov a triedenia odpadov 13. 4. 2023pdf 28.04.2023
Správa zo zasadnutia Kultúrno-športovej komisie zo dňa 14. 3. 2023pdf 30.03.2023
Zasadnutie Komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva 9. 3. 2023pdf 30.03.2023
Správa zo zasadnutia finančnej komisie dňa 7. 3. 2023pdf 30.03.2023
Správa o činnosti Sociálnej, bytovej a školskej komisie pre zasadnutie OZ dňa 14.3.2023pdf 30.03.2023
HORE