Zasadnutia komisií OZ

NázovDátum
Správa zo zasadnutia Kultúrno-športovej komisie dňa 08. 02. 2024pdf 16.02.2024
Zápisnica zo zasadania Komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva zo dňa 7. 2. 2024pdf 12.02.2024
Zápisnica zo zasadnutia Sociálnej, bytovej a školskej komisie zo dňa 15. 1. 2024pdf 12.02.2024
Správa zo zasadnutia Komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva dňa 14. 11. 2023pdf 21.11.2023
Správa zo zasadnutia Komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva dňa 5. 9. 2023pdf 12.09.2023
Správa o činnosti Komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva zo zasadnutia dňa 29. 05. 2023pdf 10.07.2023
Zápisnica zo zasadania Sociálnej, bytovej a školskej komisie 08. 06. 2023pdf 07.07.2023
Zápisnica zo zasadania Sociálnej, bytovej a školskej komisie 29. 06. 2023pdf 07.07.2023
Správa zo zasadnutia finančnej komisie dňa 15.6.2023pdf 07.07.2023
Správa zo zasadnutia Kultúrno-športovej komisie 30. 05. a 06. 06. 2023pdf 07.07.2023
Správa zo zasadnutia Komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva 29.5.2023pdf 06.06.2023
Správa zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 12.4.2023pdf 28.04.2023
Správa zo zasadnutia Kultúrno-športovej komisie, 18. 4. 2023pdf 28.04.2023
Zápisnica zo zasadnutia Sociálnej, bytovej a školskej komisie dňa 14. 4. 2023pdf 28.04.2023
Informačné stretnutie s občanmi ohl'adom odpadov a triedenia odpadov 13. 4. 2023pdf 28.04.2023
Správa zo zasadnutia Kultúrno-športovej komisie zo dňa 14. 3. 2023pdf 30.03.2023
Zasadnutie Komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva 9. 3. 2023pdf 30.03.2023
Správa zo zasadnutia finančnej komisie dňa 7. 3. 2023pdf 30.03.2023
Správa o činnosti Sociálnej, bytovej a školskej komisie pre zasadnutie OZ dňa 14.3.2023pdf 30.03.2023
HORE