Turizmus a ubytovanie

Turizmus

Obec Záhorská Ves je najzápadnejšou obcou Slovenska. Jej poloha ju robí turistickou atrakciou. Jazdí sem autobus.

Dôležitá je aj cyklotrasa, ktorá sem vedie od Devína. Cyklisti môžu v obci vidieť .,náučný chodník". ktorý na 21 tabuliach opisuje históriu obce. Okrem futbalového ihriska máme tenisové a multifunkčné ihrisko. Návštevníci môžu v obci prenocovať v obecnej ubytovni.

Kostol Sv. Michala je vidieť z ďaleka. Rybársky dom je k nahliadnutiu hlavne v dni Uhranského somíca v auguste, ryby však môžete chytať celý rok na súkromnom rybníku spolku Morava.

Oslavy. rodinné akcie môžete realizovať aj v pol'ovníckom dome pri šutrovni.

Okrem bicyklov sa môžete povoziť člnkami po rieke Morave ako aj kompou. ktorá spojuje SK - A. a je najkratším spojením do Viedne a na cyklotrasy v Rakúsku.

Ubytovanie v Záhorskej Vsi - Prevádzka ubytovne je zrušená.

HORE