Uznesenia a zápisnice

NázovDátum
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 14. 03. 2023pdf  30.03.2023
Zvukový záznam zo zasadnutia OZ dňa 14. 3. 2023  WAV24.03.2023
Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 14. 03. 2023pdf  22.03.2023
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 14. 02. 2023pdf  06.03.2023
Zvukový záznam zo zasadnutia OZ dňa 14. 2. 2023  WAV02.03.2023
Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 14. 02. 2023pdf  24.02.2023
HORE