Písomné pramene

V Slovenskom národnom múzeu a v Univerzitnej knižnici v Bratislave nájdeme krátke charakteristiky obce v :

1/ Magyarország vármegeyi és városai, Pozsony vármegyei (Stolice a mestá maďarskej krajiny, Bratislavská stolica) je v Budapešti vydaný súpis všetkých obcí a miest v Uhorsku s krátkymi charakteristikami.

2/ Vlastivedný slovník obcí na Slovensku (vyd. Veda, Bratislava 1978, s.331)

3/ Súpis pamiatok na Slovensku, zv. III, s. 449-450

 

Ďalšie pramene :

4/ Pamätná kniha obce Uhorská Ves (kronika), viazaná v koži, uložená v Št. archíve v Modre

5/ Farská kronika obce Uhorská Ves (väčšinou latinčina)

6/ Šimkovič Oto: Najzápadnejšia na Slovensku (vyd. Veda, Bratislava 2002)

7/ Šimkovič Oto: Slovník nárečia obce Záhorská Ves (diplomová práca 1959)

8/ Ignác Baláž - písal kroniku, z nej je iba článok o starom a novom kostole v Katolíckych novinách, v auguste 2008 sa našli dva diely kroniky...

Oto Šimkovic

HORE