Symboly obce

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce.

Erb obce Záhorská VesErb Záhorskej Vsi vychádza z historickej pečate obce. Je v nej zobrazená zvláštna kompozícia troch svätcov - sv. Kataríny (i s nápisom st. Catharina), sv. Jakuba a sv. Floriána.

Symbolom sv. Jakuba je pútnicka mušľa, sv. Kataríny zlomené koleso, na ktorom bola mučená a sv. Floriána horiaci kostol, pretože je patrónom hasičov a ochrancov proti ohňu a vode. Erb má túto podobu (vychádza sa u historickej predlohy): v hlave modrého štítu je strieborná mušľa sv. Jakuba, zlaté a strieborné ozubené koleso sv. Kataríny, pod ním zlatý šikmý krčah sv. Floriána, lejúceho striebornú vodu na červenú, zlatými plameňmi horiacu strechu strieborného kostola so zlatými oblokmi a zlatou bránou. Znamenie je vložené do španielského heraldického štítu, dolu zaobleného.


Vlajka a zástava obce Záhorská VesVlajka obce pozostáva z deviatich pozdĺžnych pruhov vo farbách: modrá - žltá - modrá - biela - červená - biela - modrá - žltá - modrá.

 

Zástava obce má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Odlišuje sa od nej tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom alebo kratším prečnym rahnom.


Pečať obce Záhorská VesPečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC ZÁHORSKÁ VES. Priemer pečate je 35 mm.

HORE