Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa

Správne konanie - výrub drevín

17.04.2024

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu – výrubu drevín pre žiadateľku Miroslavu Ivancsíkovú.

« Na Úradnú tabuľu

HORE