Rozpočet obce

Rozpočet obce na rok 2024

Rozpočet obce na rok 2023

Rozpočet obce na rok 2022

Rozpočet obce na rok 2021

Rozpočet obce na rok 2020

Rozpočet obce na rok 2019

Rozpočet obce na rok 2018

Rozpočet obce na rok 2017

Rozpočet obce na rok 2016

Rozpočet obce na rok 2015


Rozpočet obce na rok 2014


Obecný úrad prikladá na pripomienkovanie návrh rozpočtu pre rok 2011

Čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2010

HORE