Orgány obce

Starosta obce:
JUDr. Boris Šimkovič
tel. 0948 550 050

Poslanci obecného zastupiteľstva Záhorská Ves

KOMISIE

Rokovací poriadok komisií pri obecnom zastupiteľstve v Záhorskej Vsi.

Finančná komisia

Predseda : Mgr. Klik Viktor

Členovia z radov poslancov:  Meňhart Igor, Danihel Pavol, Polák Peter

Členovia z radov obyvateľov obce: Bajtek Andrej, Ing. Kňazeová Beňová Lucia, Lučánska Janka, Uherková Zuzana

Tajomník: Danihelová Michaela 

Stavebná, dopravná a plánovacia komisia

Predseda: Polák Peter

Členovia z radov poslancov: Danihel Erik, Korych Jaroslav

Členovia z radov obyvateľov obce: Ing. arch. Černický Slavomír, Ivancsíková Miroslava, Poláková Adriana

Tajomník: Antaličová Anna 

Komisia životného prostredia a odpadového hospodárstva

Predseda: Meňhart Igor

Členovia z radov poslancov: Balážová Lenka, Polák Peter

Členovia z radov obyvateľov obce: Mgr. Trstenská Zuzana, PhD., Bc. Jánoš Radoslav, Lím Peter

Tajomník: Orgoňová Stanislava 

Kultúrno-športová komisia

Predseda: Korych Jaroslav

Členovia z radov poslancov: Nechala Stanislav, Danihel Erik, Balážová Lenka

Členovia z radov obyvateľov obce: Turzová Miriam, Lučánsky Martin, Bc. Bencová Natália, Varga Peter, Ozábalová Jana

Tajomník: Adámková Viera 

Sociálna, bytová a školská komisia

Predsedkyňa: Meňhartová Zdenka

Členovia z radov poslancov: Nechala Stanislav, Danihel Pavol, Danihel Erik, Mgr. Klik Viktor

Členovia z radov obyvateľov obce: Miškerníková Anna, Tereňová Alexandra, Mgr. Jurík Vladimír, Poláková Adriana, Koleszárová Silvia

Tajomník: Adámková Viera 

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: Danihel Pavol

Členovia: Nechala Stanislav, Meňhart Igor

HORE