Multifunkčné ihrisko

Ihrisko

 

V priestoroch futbalového štadióna FK Záhorská Ves sa nachádza multifunkčné ihrisko, ktoré poskytuje možnosť polyfunkčného využitia nielen pre jednotlivcov či športové oddiely, ale predovšetkým pre rodiny s deťmi.

Projekt výstavby vznikol v minulosti na základe spolupráce Slovenského futbalového zväzu a úradu vlády Slovenskej republiky ako oživenie športového ducha vo všetkých vekových kategóriách. Dňa 26. júna 2010 bolo slávnostne otvorené symbolickým prestrihnutím pásky starostom obce JUDr. Borisom Šimkovičom a hosťom Dušanom Galisom. Vzhľadom na úspešnosť tohto projektu, Úrad vlády Slovenskej republiky pokračuje v budovaní viacúčelových ihrísk na školách a verejných priestranstvách po celom Slovensku.

Ihrisko je vybavené s hracou plochou z umelého trávnika a dvoma futbalovými bránkami, ktoré sú vstavané do 3 m vysokej zadnej steny. Po stranách je ihrisko ohraničené 1 m vysokým mantinelovým systémom, ktorý je tvorený hliníkovými nosnými profilmi, do ktorých sú osadené plastové panely. Zadné panely sú vysoké 3 m v kombinácii plastové panely a sieť. Využíva sa športový povrch z umelej trávy s kombinovaným využitím napr. tenis, malý futbal, volejbal a pod. Na výplň trávnika sa používa kremičitý vsyp. Doplnkovou výbavou je osvetlenie tvorené stožiarmi so 2 svietidlami umiestnené za mantinelmi ihriska. Ihrisko si vyžaduje minimálnu údržbu a maximalizuje hrací čas počas celého roka.

Štandardné rozmery ihriska sú: 33m x 18m

Varianty multifunkčnosti: čiarovanie pre tenis, futbal, volejbal alebo hádzanú
Podklad: využíva sa drenážny podklad z drveného kameňa, betónový alebo asfaltový koberec so spádovaním 0,5%. Inštalácia: vopred pripravené roly trávnika sa rozvinú na podkladový povrch a miesta dotykov sa podlepia. Do trávnika sa vrežú a vlepia hracie čiary. Na takto pripravený povrch sa rovnomerne rozloží piesková výplň, ktorá musí byť zarovnaná do zhruba 70 % výšky trávnika.

Vhodné pre: školy, mestá, obce a športové podujatia.
Pokiaľ má verejnosť záujem o športové aktivity na uvedenom multifunkčnom ihrisku, môže kontaktovať správcu futbalového ihriska
p. Danihela (tel. č.: 0915 953 292)
alebo obecný úrad (tel. č.: +421 34 778 03 85)

Dokumenty na stiahnutie

Ponúkame Vám zábery z výstavby

Stavba multifunkčného ihriska

Stavba multifunkčného ihriska

Stavba multifunkčného ihriska

Stavba multifunkčného ihriska

HORE