Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa

Priznanie k dani z nehnuteľnosti a dani za psa

04.01.2024

Vážení občania,

dávame do pozornosti zmenu v tlačive na podávanie priznania k dani z nehnutel'nosti a dani za psa. Občan, ktorý v priebehu roku 2023 kúpil/predal alebo mal iné zmeny v nehnutel'nostiach, je povinný podať si priznanie v termíne do 31.1.2024 na novom tlačive.

Tlačivo na priznanie k dani z nehnuteľnosti a dani za psa sú zverejnené spolu s poučením na ich vyplnenie na webovej stránke obce www.zahorskaves.sk alebo si ho môžete prevziať na obecnom úrade.

Občan, ktorý nemal v nehnutel'nostiach žiadnu zmenu, si daňové priznanie nepodáva.

« Na Úradnú tabuľu

HORE