Obecné noviny

Záhorský hlásnik

V obci pravidelne štvrťročne vychádzajú noviny Záhorský hlásnik, kde sú uverejňované uznesenia obecného zastupiteľstva, plány a stratégie, články zo života obce, histórie a kultúry, zo života obecných spolkov a podobne.

Navštívte nás aj na FACEBOOKu https://www.facebook.com/zahorskyhlasnik.

Záhorský hlásnik v roku 2021

Záhorský hlásnik 1/2021    

Záhorský hlásnik 1/2021

 

 

 

Záhorský hlásnik v roku 2020

Záhorský hlásnik 2020, Mimoriadne číslo  Záhorský hlásnik 2020  

Záhorský hlásnik 2020

 Záhorský hlásnik 2020

 

 

Záhorský hlásnik v roku 2019

Záhorský hlásnik 2019  Záhorský hlásnik 3/2019 Záhorský hlásnik 4/2019 

Záhorský hlásnik 2/2019

Záhorský hlásnik 3/2019 

Záhorský hlásnik 4/2019 

 

Záhorský hlásnik v roku 2018

Záhorský hlásnik 1/2018   Záhorský hlásnik 2/2018 Záhorský hlásnik 3-2018 Záhorský hlásnik 4/2018

Záhorský hlásnik 1/2018

 

Záhorský hlásnik 2/2018

Záhorský hlásnik 3/2018 

Záhorský hlásnik 4/2018 

Záhorský hlásnik v roku 2017

Záhorský hlásnik 1/2017 Záhorský hlásnik 2/2017    

Záhorský hlásnik v roku 2016

Záhorský hlásnik 1/2016  ZH júl, august, septembeer 2016  ZH október, november, december 2016  

Záhorský hlásnik 1/2016

Záhorský hlásnik 2/2016

Záhorský hlásnik 3/2016

 

Záhorský hlásnik v roku 2015

Záhorský hlásnik 1/2015, PDF 7,5 MB Záhorský hlásnik 2/2015 Záhorský hlásnik 3/2015 Záhorský hlásnik 4/2015

Záhorský hlásnik 1/2015

Záhorský hlásnik 2/2015

Záhorský hlásnik 3/2015

Záhorský hlásnik 4/2015

Záhorský hlásnik v roku 2014

Záhorský hlásnik 1/2014 Záhorský hlásnik 2/2014 Záhorský hlásnik 3/2014 Záhorský hlásnik 4/2014
 Záhorský hlásnik 1/2014  Záhorský hlásnik 2/2014  Záhorský hlásnik 3/2014  Záhorský hlásnik 4/2014

Záhorský hlásnik v roku 2013

Záhorský hlásnik 1/2013 Záhorský hlásnik 2/2013  Záhorský hlásnik Záhorský hlásnik 4/2013
Záhorský hlásnik 1/2013 Záhorský hlásnik 2/2013  Záhorský hlásnik 3/2013 Záhorský hlásnik 4/2013
HORE