Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2023

28.02.2024

Obec Záhorská Ves oznamuje v zmysle § 4 ods. 6 zákona Č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2023.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2023 je 43,26 %. Sadzba poplatku pre rok 2024 za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov od 01.03.2024 do 28.02.2025 je 18 € /tonu.

« Na Úradnú tabuľu

HORE