Štatistika

Štatistika za rok 2014

Počet obyvateľov k 31.12.2014 – 1846 obyvateľov
V roku 2014 sa k trvalému pobytu:
prihlásilo: 41 obyvateľov
odhlásilo: 32 obyvateľov
narodilo: 11 detí
zomrelo: 13 obyvateľov

Štatistika za rok 2013

Počet obyvateľov k 31.12.2013 - 1833 obyvateľov
V roku 2013 sa k trvalému pobytu:
prihlásilo: 49 obyvateľov
odhlásilo: 57 obyvateľov
narodilo: 24 detí
zomrelo: 23 obyvateľov

Štatistika za rok 2012

Počet obyvateľov k 31.12.2012 - 1830 obyvateľov
V roku 2012 sa k trvalému pobytu:
prihlásilo: 42 obyvateľov
odhlásilo: 26 obyvateľov
narodilo 18 detí
zomrelo: 16 obyvateľov

Štatistika za rok 2011

Počet obyvateľov k 31.12.2011 - 1817 obyvateľov
V roku 2011 sa k trvalému pobytu:
prihlásilo: 50 obyvateľov
odhlásilo: 34 obyvateľov
narodilo: 24 detí
zomrelo: 14 obyvateľov

Štatistika za rok 2010

Počet obyvateľov k 31.12.2010 - 1792 obyvateľov.
V roku 2010 sa k trvalému pobytu:
prihlásilo - 62 obyvateľov
odhlásilo - 17 obyvateľov
narodilo - 24 detí
zomrelo - 10 obyvateľov

Štatistika za rok 2009

Počet obyvateľov k 31. decembru 2009 - 1732 obyvateľov.
V roku 2009 sa k trvalému pobytu:
prihlásilo - 46 obyvateľov
odhlásilo - 26 obyvateľov
narodilo - 31 detí
zomrelo - 20 obyvateľov

HORE