Jednota dôchodcov Slovenska

V lete 2013 ma oslovila p. Žofka Lomnická, predsedníčka JDS okresu Malacky, či by som nechcela pracovať ako predsedníčka základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku (ZO JDS) v našej obci. Navštívila i starostu obce JUDr. Borisa Šimkoviča. Po spoločnom zvážení starosta zvolal dôchodcov obce do kultúrneho domu, kde p. Lomnická oslovila prítomných a vysvetlila, ako pracuje JDS na Slovensku a aké výhody z toho plynú pre členov.

Starosta obce prisľúbil pre činnosť priestory, vybavenie klubu a tiež finančnú dotáciu na činnosť.

Veľký deň „D" nastal 3. augusta 2013, kedy sa v našej obci konala ustanovujúca schôdza ZO JDS. Za okres Malacky - p. Lomnická Žofia a Mrázová Ružena, za OcÚ - starosta p. JUDr. Šimkovič Boris.

Prítomní súhlasili, že do budúcich volieb ZO JDS organizáciu povedú:

  • p. Pupíková Helena - predsedníčka
  • p. Annušová Mária - tajomníčka
HORE