Sedláci z Pomoravjá vozili repu

Vblízkém Pomoraví na suovenskéj aj rakúskéj straňe vzňikli skoro naráz dva veliké cukrovare. Jeden z najvječích v Európje byu cukrovar v Uherskej Vsi od roku 1870 (Magyarfalv cukorgyár, Zuckerfabrik) a druhý v Hohenau (u nás známy ako Cahnov) od 1. 10. 1867. Do týchto cukrovarú vozili sedláci z blízkého okolá repu na vozoch tahaných koňama.

Okrem teho z cukrovaru a lihovaru v Uherskej Vsi sa vyvážau cukr a líh na eletrickej železničce po dreveném mosce cez Moravu do Congru (Angernu) na nádraží a otád dálej do Európy. Cez Congr fungovaua v roku 1841 postavená Die Kaiser Ferdinands Nordbahn - Severní železnica cisára Ferdinanda (od Vídňa po moravské hraňice). Po ní sa odvážau cukr a líh dál. V Congri zas, ked sa cukr a líh vyuožiu z uhranských vanglú, nauožili na ňe repu a vézli ju do uhranského cukrovaru, de sa spracovaua.

Plán byu vybudovat cez Moravu železňiční spojení od Zóhru cez Uherskú do Congru a dál. Proto sa vybudovaua železňica ze Zóhru do Uherskej Vsi a to aj kvúli vývozu cukru. Prvý vlak dojeu do Uherskej 15. novembra 1911 (ústní podaňí vyprávjá, že 11. novembra).

Týchto pár spomínek mja vyprovokovau napísat Emil Vrablec z Dimpurka ráz na dimpurském hriščí, kerý mi vyprávjau, že sa aj z Dimpurka voziua repa do cukrovaru v Uherskej Vsi a že má doma aj starú fotografiu, kde sú sedláci pred kolajňicama s viduama, jak stojá na haldách repy, dokonca aj s koňama. Fotografia je roztrhaná, pokrčená, ale dá sa z ňí vidzet, že sedláci byli dobre oblečení, že už byuo chuadno a že repy tam byuo dost. Scem sa Emilovi podzekovat, že doma vyhrabau takú zajímavú fotografiu, možná aj u ňekoho druhého sa nájde ňeco zaujímavého a dá to k dispozícii pro druhých.

Ota Šimkovič

HORE