Čo nám rozprávali naši predkovia... III.

Športovú činnosť v Záhorskej Vsi na začiatku minulého storočia a po l.svetovej vojne rozvíjali predovšetkým zamestnaci cukrovaru a liehovaru. Významnou zložkou boli organizácie Sokol a RTJ, kde cvičili občania od detí predškolsého veku až po dospelých.

Išlo najmä o gymnastické cvičenia na náradí. Podmienky na cvičenie však neboli vždy ideálne, hlavne v zimných mesiacoch, keď bolo treba v telocvični kúriť. Mnohokrát tí, ktorí si chceli zacvičiť, sa dohodli a každý priniesol z domu pár polienok, aby im nebola až taká veľká zima.
Táto snaha a túžba prinášala aj výsledky, o čom svedčí účasť občanov Záhorskej Vsi na Sokolských sletoch v Prahe pred 2. svetovou vojnou. Tradícia gymnastických cvičení pokračovala aj neskôr, keď žiaci a dospelí nacvičovali Spartakiádu.

Možno málokto vie, že v tridsiatych a štyridsiatych rokoch minulého storočia sa hrával v Záhorskej Vsi aj tenis. Tenisový kurt bol vybudovaný na konci liehovaru smerom k cukrovaru. Hrávali na ňom predovšetkým zamestnanci z vedenia tovární, ale mohol si zahrať každý, kto mal raketu. A to bol problém, pretože raketu si mohol kúpiť len málokto. Mnohí, aby zažili atmosféru tenisu, chodili aspoň zbierať loptičky. Keď zriadili v 5O-tych rokoch minulého storočia z liehovaru konzerváreň, krásne antukové tenisové kurty slúžili ako sklad sudov, až sa úplne zdevastovali. V tom čase sa hrával volejbal na provizórnom volejbalovom ihrisku vybudovanom vedľa dnešného obchodu COOP Jednota.

Prof. Ing. Jozef Sitek

HORE