Osobnosti z histórie Uhorskej Vsi - Dr. Kaff

Dr. Kaff bol výkonným realizátorom prevádzky v cukrovare v Uhorskej Vsi, generálnym riaditeľom a zároveň pravou rukou majiteľa cukrovaru Maxa Löwbeera. Dr. Kaff začínal ako mladý adjunkt na Karlovom dvore (Karlhaus) ešte koncom 19. storočia. Po tragickej nehode pri oprave mláťačky, kedy adjunkt utrpel ťažký úraz na nohe s trvalými následkami, Max Löwbeer mu umožnil vyštudovať. Po ukončení štúdia bol zamestnaný v cukrovare a vo veľmi krátkom čase sa ukázal ako veľmi schopný a šikovný pracovník až do takej miery, že ho Max Löwbeer menoval generálnym riaditeľom jeho továrni.

Napriek tomu, že z tejto pozície mal možnosť presídliť sa do väčších miest (Viedeň, Brno alebo miest v Anglicku), zostal verný vtedajšej Uhorskej Vsi. Veľmi často, i niekoľkokrát do týždňa navštevoval Viedeň a mestá v Čechách a na Morave. Veľmi rád chodieval na poľovačky a jeho najobľúbenejším miestom bol Lábsky les. Hovorilo sa, že mal rád luxus. Jeho služobné auto vždy nieslo poprednú svetovú značku. Pri svojich cestách býval v najlepších hoteloch a navštevoval len špičkové reštaurácie. Vtedy to však vyžadoval aj bontón pri rokovaniach s obchodnými partnermi.

Napriek tomu mal k svojim zamestnancom silné sociálne cítenie. Vážil si najmä poctivých zamestnancov, verných podniku. Poskytoval im z fondu továrne pôžičky na stavbu domu alebo viacdetným rodinám mimoriadny finančný príspevok.

Vtedy, v prvej štvrtine 20. storočia, to boli už nové prvky v podnikaní, ktoré neskôr zaviedol a rozvinul i Tomáš Baťa. Dr. Kaff nemal rodinu a plne sa venoval podnikaniu a svojmu koníčku - poľovníctvu. Až v neskoršom veku, keď zomrel jeho kamarát Feldbacher, vdova po ňom ho občas sprevádzala pri spoločenských podujatiach. Bývala totiž striedavo vo Viedni a v Angerne.

Dr. Kaff zomrel približne v polovici 30-tych rokov. Presný dátum nepoznám. Mnohým našim starým a prastarým rodičom, z ktorých už dnes nikto nežije, rôznym spôsobom vyšiel v ústrety a podľa ich rozprávania mali na neho len dobré spomienky.

Prof. Ing. Jozef Sitek CSc

HORE