Cukrovar v Uhorskej Vsi

Cukrovar v Uhorskej Vsi mal nesmierny význam pre život obce i celého Záhoria. Zamestnával množstvo ľudí, mal modernú rozsiahlu výrobu cukru, bol najväčší v strednej Európe, čo uvádzali aj školské učebnice i s fotografiou.

Dal ho postaviť nájomca grófskeho majetku Max Löwbeer v roku 1870, ktorému sa zrejme aj z praktických dôvodov zapáčilo uhranské okolie. Najskôr vykúpil pozemok pri rieke Morave predovšetkým od domkárov.

Celú stavbu prevádzali dvaja podnikatelia. Tehlu ku stavbe robili na „Syslovom vŕšku". Temer každý si tu mohol zarobiť. Muži pracovali pri murároch, ženy a dievky nosili maltu, mládenci tĺkli kolíky do základov fabrických komínov. Na stavbu prišlo i množstvo cudzích ľudí. Stavba pokračovala veľmi rýchlo a už v jeseni 1870 bola začatá prvá kampaň. Cukrovka sa dovážala, preto ju začali pestovať aj u nás. Gróf začal v Hrúde rúbať les, dal možnosť za prácu získať bezplatné užívanie pôdy. Do práce sa hlásilo veľa ľudí aj „ spod hôr". Do tejto pôdy siali repu a očití svedkovia uvádzali, že hona zeme / 125x125 m / dala až 300q cukrovky.

Cukrovar

Majiteľ cukrovaru skvalitňoval postupne celú výrobu, do cukrovaru sa dovážala repa elektrickou železničkou s „ vanglami" cez most z Angernu, kam zase na Bahnhof / železničnú stanicu / vyvážala cukor a ten putoval potom temer do celej Európy. Domáci pestovatelia cukrovky vozili repu koňmo, domov si vozili rezky a tými kŕmili dobytok. Všetko sa vážilo a kontrolovalo „ na bráne „ cukrovaru. Cukrovar bol v prevádzke až do roku 1949...

Cukrovar

Mgr. Oto Šimkovič

HORE