Projekty

Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine v obci Záhorská Ves

Rok 2023

Riešenie migračných výziev - projekt

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020

Projekt: Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine v obci Záhorská Ves

Cieľ: Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie základných potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom na území Slovenskej republiky. Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine – úhrada nákladov na operácie zamerané na riešenie migračných výziev vyplývajúcich z vojenskej agresie zo strany Ruskej federácie.

Prijímateľ: Obec Záhorská Ves

Nenávratný finančný príspevok: 23 400,- EUR 

Výška finančnej podpory z EÚ: 23 400,- EUR

Názov
Plagát projektupdf 

<< Zoznam projektov

HORE