Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky

Sviatosť zmierenia

Keď zmŕtvychvstalý Kristus dal svojim apoštolom Ducha Svätého, udelil im aj svoju božskú moc odpúšťať hriechy: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané" (Jn 20,22-23). (KKC 976)
Jedine Boh odpúšťa hriechy. (KKC 1441)
Keďže Kristus zveril službu zmierenia svojim apoštolom, biskupi, ich nástupcovia, a kňazi, spolupracovníci biskupov, pokračujú vo vykonávaní tejto služby. (KKC 1461)
Odpustenie hriechov zmieruje s Bohom, ale aj s Cirkvou. (KKC 1462)
Keď kňaz vysluhuje sviatosť pokánia, vykonáva službu dobrého pastiera, ktorý hľadá stratenú ovcu, službu milosrdného Samaritána, ktorý ošetruje rany, otca, ktorý čaká na márnotratného syna a pri jeho návrate ho víta, spravodlivého sudcu, ktorý nehľadí na osobu a ktorého súd je zároveň spravodlivý a milosrdný. Slovom, kňaz je znakom a nástrojom milosrdnej Božej lásky voči hriešnikovi. (KKC 1465)
"Individuálna a úplná spoveď a rozhrešenie ostávajú jediným riadnym spôsobom, ktorým sa veriaci zmierujú s Bohom a s Cirkvou, ak od takej spovede neoslobodzuje fyzická alebo morálna nemožnosť" (Ordo Penitentiae. Praenotanda 31 (1974) 21.)

Príležitosť ku sviatosti zmierenia majú veriaci denne vždy 30 minút pred začiatkom svätých omší. Kajúcnik nech sa na prijatie sviatosti zmierenia náležite pripraví modlitbou, spytovaním svedomia a dokonalou ľútosťou.