Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa

Výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov a iných porastov

08.02.2024
Foto lokality

Výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky.

Ohlásenie záujmu o vykonanie prác prevádzkovateľovi vedenia, alebo priamo odstránenie a orezy stromov a iných porastov vykoná vlastník najneskôr do 30 dní od zverejnenia tejto výzvy.

Podrobnejšie informácie  nájdete v prílohách.

 

« Na Úradnú tabuľu

HORE