Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa

Rozhodnutie pre stavbu Verejná splašková kanalizácia obce Záhorská Ves líniová stavba, k.ú. Záhorská Ves

13.10.2022

Rozhodnutie pre stavbu Verejná splašková kanalizácia obce Záhorská Ves líniová stavba, k.ú. Záhorská Ves, nová lehota na dokončenie stavby.

« Na Úradnú tabuľu

HORE