Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa

Oznámenie o zámere zriadenia vecného bremena

13.06.2022

bec Záhorská Ves zverejňuje oznámenie o zámere zriadenia vecného bremena v prospech Združenia obcí Záhorská Ves a Suchohrad pre výstavbu a prevádzkovanie ČOV a kanalizáciu v obciach.

Oznámenie o zámere zriadenia vecného bremena - PDF dokument

« Na Úradnú tabuľu

HORE