Úradná tabuľa

  • Domov
  •   Úradná tabuľa

Oznam o zmene názvov ulíc

18.07.2022

Vážení občania,
Obecné zastupiteľstvo v Záhorskej Vsi uznesením č. 11/2022 zo dňa 28.02.2022 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Obec Záhorská Ves o názvoch ulíc a verejného priestranstva číslo 1/2022. Obec všetky údaje doplnila do registra adries. Občania si na základe zmeny názvu ulice majú povinnosť vybaviť nový občiansky preukaz (uvedená zmena je vykonaná Okresným riaditeľstvom Policajného zboru bezplatne z dôvodu zmeny názvu ulíc). Následne treba túto zmenu oznámiť aj príslušným inštitúciám (zdravotná poisťovňa, zamestnávateľ, ÚPSVAR, banka, komerčné poisťovne, v prípade podnikateľov živnostenský a obchodný register, v prípade dôchodcov sociálna poisťovňa).

Zoznam ulíc so zmeneným názvom nájdete TU v PDF dokumente.

« Na Úradnú tabuľu

HORE