Úradná tabuľa - Stavebný úrad

  • Domov
  •   Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania

29.04.2024

Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavebníka Global rest s.r.o. pre stavbu Hotelový a rekreačný komplex – SO.09 Spevnené plochy, príjazdová komunikácia, parkovisko a pobytové plochy.

« Na Úradnú tabuľu

HORE