Úradná tabuľa - Stavebný úrad

  • Domov
  •   Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby

15.04.2024

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby „IBV – Záhorská VES“ navrhovateľa spoločnosti PKP Invest s.r.o..

« Na Úradnú tabuľu

HORE