Úradná tabuľa - Stavebný úrad

  • Domov
  •   Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Oznámenie o začatí územného konania a o umiestnení stavby po zapracovaní námietok

30.01.2024

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby po zapracovaní námietok účastníkov konania do projektovej dokumentácie pre investora Mgr. N. Neráda.

« Na Úradnú tabuľu

HORE