Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky

Projekt Zelené obce

Realizačný projekt výsadby Obce Záhorská Ves

  • V rámci národného projektu "Zelené obce": ktorý je financovaný z Kohézneho fondu EÚ. Cieľom projektu je zlepšenie kvality prostredia pre život občanov obce Záhorská ves. Dodanie stromov a ich výsadba bola zabezpečená poskytovateľom dotácie.
  • Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - "Zelené Obce"
  • Zazmluvnená výška NFP: 16 423,34 EUR

Projekt Zelené obce - PDF dokument


22.05.2019 | Upr.: 27.11.2019