Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Obnova zabudnutého hesla | Registrácia
Prechod na začiatok stránky
Materská škola » Kontaktné údaje MŠ

Materská škola - kontakty

Materská škola
Hlavná 569/91
900 65 Záhorská Ves

Tel.: 034/ 7780308
E-mail: materskaskola@zahorskaves.sk

Zriaďovateľ:
Obec Záhorská Ves
Obecný úrad
Hlavná 184/29
900 65 Záhorská Ves

Prevádzka:
od 6:00 do 16:30 hod

Rada školy:
Tatiana Juhászová
Viera Višváderová
Mária Annušová
Michaela Danihelová
Lucia Masaryková

Personálne obsadenie školy:

Riaditeľka: Jana Soboličová
Zástupkyňa: Tatiana Juhászová

Učiteľky:

KuriatkaI. trieda - Kuriatka: 
Nikola Létalová - triedna učiteľka
Bc. Barbora Malíková - učiteľka


ŽabkyII. trieda - Žabky:
Liana Polašková - tr. učiteľka
Monika Streďanská - učiteľka


LienkyIII. trieda - Lienky:
Renata Lenčová - triedna učiteľka 
Jana Soboličová - učiteľka


VčielkyIV. A  trieda - Včielky:
Bc. Ľubica Darmová - triedna učiteľka
Tatiana Juhászová - učiteľka


SovičkyIV. B trieda - Sovičky:
Zuzana Zábojníková - triedna učiteľka
Anna Petrášová - učiteľka


 

Vedúca školskej jedálne: Martina Poláková
Hlavná kuchárka: Dana Tóčiková
Kuchárka: Alena Martincová
Pomocná kuchárka: Dana Zvěřinová
Školníčka: Viera Višváderová
Upratovačka: Katarína Tomášková

Výbor rodičovského združenia:
Predseda: Ing. Mária Bobáková
Podpredseda: Zábojníková Tatiana
Tajomník: Miroslava Soboličová
Hospodár: Ing. Radoslava Višváderová
Piaty člen: Zuzana Danihelová

Revízna komisia:
Michal Weisman
Alexander Nosek
Dana Zvěřinová