Prechod na úvodnú stránku | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Prechod na začiatok stránky
Materská škola » Kontaktné údaje MŠ

Materská škola - kontakty

Materská škola
Hlavná 569/91
900 65 Záhorská Ves

Tel.: 034/ 7780308
E-mail: materskaskola@zahorskaves.sk

Zriaďovateľ:
Obec Záhorská Ves
Obecný úrad
Hlavná 184/29
900 65 Záhorská Ves

Prevádzka:
od 6:00 do 16:30 hod

Rada školy:
Renáta Lenčová
Viera Višváderová
Mária Annušová
Michaela Danihelová
Peter Lučanský

Personálne obsadenie školy:

Riaditeľka: Jana Soboličová
Zástupkyňa: Tatiana Juhászová

Učiteľky:

KuriatkaI. trieda - Kuriatka: 
Mgr. Žaneta Danková - triedna učiteľka
Mgr. Barbora Malíková - učiteľka


ŽabkyII. trieda - Žabky:
Ing. Liana Polašková - tr. učiteľka
Renata Ducho - učiteľka


LienkyIII. trieda - Lienky:
Renata Lenčová - triedna učiteľka 
Jana Soboličová - učiteľka


VčielkyIV. A  trieda - Včielky:
Bc. Ľubica Darmová - triedna učiteľka
Tatiana Juhászová - učiteľka


SovičkyIV. B trieda - Sovičky:
Zuzana Zábojníková - triedna učiteľka
Anna Petrášová - učiteľka

Klaudia Petrášová - pedagogický asistent


Vedúca školskej jedálne: Martina Poláková
Hlavná kuchárka: Dana Tóčiková
Kuchárka: Alena Martincová
Pomocná kuchárka: Dana Zvěřinová
Školníčka: Viera Višváderová
Upratovačka: Katarína Tomášková

Výbor rodičovského združenia:
Predseda: Kaderová Lucia
Podpredseda: Ščepánková Andrea
Tajomník: Svetláková Eva
Hospodár: Mgr. Polláková Jana
Piaty člen: Kišac Soňa

Revízna komisia:
Bc. Streďanská Monika
Mgr. Svetlík Ján
Horecký Michal
Pernecká Patrícia