Úradná tabuľa - Stavebný úrad

  • Domov
  •   Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Stavebné povolenie

07.02.2024

Stavebné povolenie na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Záhorská Ves, Stupavská, 3.SC — líniová stavba" pre stavebníka SPP - distribúcia, a.s.

« Na Úradnú tabuľu

HORE