Úradná tabuľa - Stavebný úrad

  • Domov
  •   Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania

15.02.2023

Stavba Rekonštrukcia plynovodov Záhorská Ves, Hlavná, 2.SC — líniová stavba

« Na Úradnú tabuľu

HORE