Úradná tabuľa - Stavebný úrad

  • Domov
  •   Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania

06.12.2023

Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu Rekonštrukcia plynovodov Záhorská Ves, Stupavská, 3.SC — líniová stavba.

« Na Úradnú tabuľu

HORE