Záhorská Ves - oficiálna stránka obce

Úradná tabuľa

Hore na ponuku

Dlžníci môžu prísť o vodičský preukaz

25.01.2024

Obec Záhorská Ves ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že nedoplatky na miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady môže vymáhať na základe § 98 ods. 1 písm.i) zák. č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) aj formou výkonu exekúcie a to zadržaním vodičského preukazu.

Vyzývame dlžníkov, aby si preverovali existenciu a výšku nedoplatkov, aby aktívne komunikovali so správcom dane v snahe hl'adať iné alternatívy riešenia, napríklad formou splátkových kalendárov. Náklady na exekučné konanie, ktoré si exekútor uplatní, totiž výrazne navýšia výšku nedoplatku a obec Záhorská Ves nie je oprávnená trovy exekúcie daňovým dlžníkom odpustiť.

<< Späť


Adresa

Obec Záhorská Ves
Hlavná ulica 29/184
900 65 Záhorská Ves

Bankové spojenie : ČSOB
IBAN : SK56 7500 0000 0040 2866 1917

Kontaktné údaje

Tel.: +421 34 778 03 85
E-mail: urad@zahorskaves.sk
E-mail: boris.simkovic@zahorskaves.sk
Web: https://www.zahorskaves.sk


Úradné hodiny Obecný úrad

Pondelok: 7,30 - 12,0012,30 - 15,30

Utorok: 7,30 - 12,0012,30 - 15,30

Streda: 8,00 - 12,0012,30 - 17,00

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 7,30 - 14,00

Prevádzkové hodiny Zberný dvor

Utorok: 15.00 - 18.00

Štvrtok: 14.00 - 17.00

Sobota: 11.00 - 15.00


HORE NA PONUKU