Záhorská Ves - oficiálna stránka obce

O farnosti

Hore na ponuku

Farnosť svätého Michala archanjela Záhorská Ves

História kostolov v Záhorskej Vsi

O našej obci sa v historickom prameni píše už v roku 1301 v Uhorskom súpise obcí a miest (Magyarország vármegyei és városai) pod názvom Magyarfalwa. V roku 1906 obecné zastupiteľstvo obec premenovalo na Magyarfalu. Od roku 1918 je názov obce Uhorská Ves a od 1. januára 1949 Záhorská Ves.

Prvý kostol bol postavený v časoch Rakúsko - Uhorska, druhý v období Slovenskej republiky. Predchádzajúci kostol už neexistuje a druhý je postavený v strede obce a slúži veriacim. Starý kostol stál v časti obce, ktorá asi práve preto nesie názov Zákostelí. Postavili ho v roku 1678. Bol to jednoloďový chrám barokového slohu s predstavanou vežou a bol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi a sv. Kataríne mučenici. Mal tri zvony. Okrem hlavného oltára mal dva bočné oltáre. Na hlavnom oltári bol hore obraz sv. Kataríny a pod ním obraz sv. Michala. Ľavý bočný oltár bol zasvätený mučeníkom - sv. Fabiánovi a sv. Šebastiánovi, pravý bol zasvätený sv. Floriánovi. Vtedajší cirkevný život sa niesol v znamení týchto svätých - odvtedy až doteraz boli v obci hody - katarínske a michalské.
Kostol stál do roku 1938, kedy bol kvôli bezpečnosti veriacich zbúraný. Na Vianoce v roku 1937 sa totiž pod značnou ťarchou veriacich prevalil chórus, preto ho zbúrali. Na jeho mieste od roku 1815 stojí kamenný kríž.

Dnešný kostol je od tohto miesta vzdialený asi 500 metrov a postavili ho na mieste prvej jednotriednej cirkevnej školy a potravinárskeho obchodu Konzum v rokoch 1939 - 1940. Stavba stála 523 tisíc korún, prispeli roľníci, vedenie Cukrovaru Uhorská Ves, ale aj remeselníci, obchodníci a robotníci. Jeho základný kameň vysvätili kňazi Kompánek Anton z Uhorskej Vsi a Kolavík František z vtedajšieho Hochštetna (Vysoká pri Morave). Projektoval ho Ing. arch. František Florians, dozor nad stavbou bola vykonávaná pod dozorom staviteľov Šterna a Blažka z Malaciek. Kostol bol posvätený 15. augusta 1940 otcom biskupom ThDr. Michalom Buzalkom. Tiež bol zasvätený sv. Michalovi a sv. Kataríne. Zo starého kostola sa prenieslo všetko zariadenie, iba staré lavice sa vymenili za nové.
V dnešnom kostole na hlavnom oltári je hore obraz Boha Otca, nižšie je sv. Katarína a pod ňou sv. Michal archanjel. Po bokoch sv. Kataríny sú apoštoli sv. Lukáš, Matúš, Ján a Marek. Sv. Katarína je spolupatrónkou kostola a farnosti, aj keď zvyčajne sa používa označenie Kostol sv. Michala.
Na ľavom bočnom oltári je socha Panny Márie, na pravom Božské srdce Ježišovo. Pod chórom je oltárik - Pieta a oltárik so sochou Jána Nepomuckého. Hore pod stropom, ešte v kostolnej lodi je obraz Posledná večera, ktorý venoval rodák Leopold Daniels, predseda Svetového kongresu Slovákov, ktorý zomrel v Kalifornii r. 2003. Kostolu slúžia tri zvony, z nich je pôvodný len „umieráčik", dva pôvodné vzalo vojsko na výrobu kanónov počas 1. svetovej vojny. V roku 1923 sa zakúpili dva nové, ktoré spolu s „umieráčikom" slúžia dodnes.
Pôvodné zvony boli menšie, preto v starom kostole stačili drevené nosníky, v novom kostole v pristavanej veži sa urobila železná konštrukcia. V nej sú aj schody na chórus.

Dnešný kostol je vynovený, opravená a vynovená je aj pôvodná fara a hlavne, že v nej už má obec svojho stáleho dôstojného pastiera ľudských duší.

Kňazi v minulosti / Farári

Ján Pospiech

1941-1946

Ján Ovšenka

1946-1951

Štefan Drinka

1951-1957

Jozef Olšovský

1957-1960

Izidor Štefék

1960-1966

Július Lučiviansky

1966

Štefan Turček

1966-1968

Jozef Cigánek

1968-1975

Jozef Kučerík

1975-1980

Ladislav Labo

1980-1982

Anton Strholec

1982-1985

Ladislav Labo

1985-1996

Milan Šamaj

1996-1997

Stanislav Sabol

1997-2006

Miroslav Bederka

2006-2008

Stjepan Knatek

2008-2012

Jozef Nádasky

2012-2015

Marián Libič

2015

Foto kostola

Oltár

Organ

Farnosť


Adresa

Obec Záhorská Ves
Hlavná ulica 29/184
900 65 Záhorská Ves

Bankové spojenie : ČSOB
IBAN : SK56 7500 0000 0040 2866 1917

Kontaktné údaje

Tel.: +421 34 778 03 85
E-mail: urad@zahorskaves.sk
E-mail: boris.simkovic@zahorskaves.sk
Web: https://www.zahorskaves.sk


Úradné hodiny Obecný úrad

Pondelok: 7,30 - 12,0012,30 - 15,30

Utorok: 7,30 - 12,0012,30 - 15,30

Streda: 8,00 - 12,0012,30 - 17,00

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 7,30 - 14,00

Prevádzkové hodiny Zberný dvor

Utorok: 14.00 - 17.00

Štvrtok: 14.00 - 17.00

Sobota: 10.00 - 15.00


HORE NA PONUKU