Záhorská Ves - oficiálna stránka obce

Kultúra

Hore na ponuku

V roku 2003 začala v Záhorskej Vsi fungovať Uhranská perla. Tento kultúrny spolok vniesol do života obce nový vietor v kultúre. Začali sa rôzne akcie, ako napríklad pochovávanie basy. vybudovali detské ihrisko Slniečko. založili a vybudovali Uhranské múzeum a reprezentovali obec aj v iných obciach na rôznych súťažiach. Okrem toho spievali v kostole, kde uviedli do života akcie. ktoré sa robia dodnes (koncert Lucie Popp v novembri, novoročný koncert v januári).

V auguste každý rok je najväčšia akcia obce Uhranský sorníc, navštevujú nás v tieto dni l'udia z celého sveta. Vystupujú na ňom známe osobnosti ako napr. Štefan Skrúcaný. Marcela Laiferová, Dušan Grúň, ...

Treba spomenúť aj obecný ples vo februári. Usporadúva ho starosta a poslanci OZ. Je na vysokej úrovni a vždy vypredané.

Obec štvrťročne vydáva obecné noviny - "Hlásnik".

Toto všetko nevzniklo zo vzduchu. zaslúžili sa o to významné osobnosti obce a to Šimkovičová Magdaléna a jej manžel Oto, ktorý píše aj kroniku, Bruckerová Darina, Davidová Jana a mnohí ďalší.

Založil sa rybársky spolok Rozkvet, hasiči majú kompletnú výbavu a sú neoddelitel'nou súčasťou všetkých akcií. Robia v lete Jánske ohne pri kompe.

Šport: Futbalisti hrajú 5. ligu. ale máme aj prípravku, žiakov a dorast. Je to ťažké, stále viac detí zožiera počítač a ďalšie výdobytky americkej doby".

Staršia generácia. ktorá vniesla a obrodila kultúru v obci sa však pomaly vytráca, pretože čas to tak zariadil. Aj smrt" prišla do obce a zariadila. že už musia mladí začať realizovať tieto, poprípade nové akcie. Prvé snežienky sú v podobe mažoretiek, ktoré sú ozdobou obce aj zásluhou Natálie Vajdečkovej a rodičov našich mažoretiek.

Takže kultúra v Záhorskej Vsi určite čaká na mladú generáciu, ktorá je na ťahu ...

Kultúra


Adresa

Obec Záhorská Ves
Hlavná ulica 29/184
900 65 Záhorská Ves

Bankové spojenie : ČSOB
IBAN : SK56 7500 0000 0040 2866 1917

Kontaktné údaje

Tel.: +421 34 778 03 85
E-mail: urad@zahorskaves.sk
E-mail: boris.simkovic@zahorskaves.sk
Web: https://www.zahorskaves.sk


Úradné hodiny Obecný úrad

Pondelok: 7,30 - 12,0012,30 - 15,30

Utorok: 7,30 - 12,0012,30 - 15,30

Streda: 8,00 - 12,0012,30 - 17,00

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 7,30 - 14,00

Prevádzkové hodiny Zberný dvor

Utorok: 15.00 - 18.00

Štvrtok: 14.00 - 17.00

Sobota: 11.00 - 15.00


HORE NA PONUKU