Záhorská Ves - oficiálna stránka obce

Základné dokumenty

Hore na ponuku

Štatút obce

Organizačný poriadok

Platný Organizačný poriadok s účinnosťou od 01. 09. 2014

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Záhorská Ves

Rokovací poriadok komisií pri OZ

Rokovací poriadok komisií pri obecnom zastupiteľstve v Záhorskej Vsi.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Komunitný plán sociálnych služieb

Organizačná štruktúra Obecného úradu Záhorská Ves

 Organizačná štruktúra Obecného úradu v Záhorskej Vsi (26. 08. 2014)

Smernica: Vnútorný systém vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Záhorská Ves

Zverejňovanie


Adresa

Obec Záhorská Ves
Hlavná ulica 29/184
900 65 Záhorská Ves

Bankové spojenie : ČSOB
IBAN : SK56 7500 0000 0040 2866 1917

Kontaktné údaje

Tel.: +421 34 778 03 85
E-mail: urad@zahorskaves.sk
E-mail: boris.simkovic@zahorskaves.sk
Web: https://www.zahorskaves.sk


Úradné hodiny Obecný úrad

Pondelok: 7,30 - 12,0012,30 - 15,30

Utorok: 7,30 - 12,0012,30 - 15,30

Streda: 8,00 - 12,0012,30 - 17,00

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 7,30 - 14,00

Prevádzkové hodiny Zberný dvor

Utorok: 14.00 - 17.00

Štvrtok: 14.00 - 17.00

Sobota: 10.00 - 15.00


HORE NA PONUKU