Záhorská Ves - oficiálna stránka obce

Charakteristika obce

Hore na ponuku

Obec je hromadná cestná dedina, ležiaca 17 km západne od Malaciek. Zo strany rieky Moravy bola pôvodne radová obec, ako najzápadnejšia obec Záhoria a celého Slovenska sa mierne vtláča do Moravského poľa.

Rieka Morava je hraničnou riekou medzi Slovenskom a Rakúskom, susedné rakúske obce Angern an der March, Mannersdorf ležia v Marchfelde, blízke obce Stillfried a Jedenspeigen pripomínajú blízkym obeliskom boje medzi Otakarom Přemyslom a Rudolfom Habsburským z roku 1278 na Moravskom poli, ktorý skončil porážkou Otakara.

Záhorská Ves leží v nadmorskej výške 147 m nad morom / stred obce, v chotári od 144 do 149 m /. Zemepisná poloha je 16° 50´ 04´´ východnej zemepisnej dĺžky.

Rozprestiera sa na nízkej terase, povrch tvoria štvrtohorné nivné uloženiny, terasové piesky, štrkopiesky a piesky. Tieto nánosy sa ustavične menia, štrky sa v rieke usadzujú najskôr, piesok a kal je unášaný. Pri vysušení nánosov sú piesky z brehov a nánosov vetrom unášané od riek do nížiny, čo často vidieť napr. medzi Záhorskou Vsou a Jakubovom alebo smerom do Vysokej pri Morave. Dôležitá je pritom teplota a zrážky. Priemerná teplota v obci je 9°C a priemerné ročné zrážky sú 600 mm.

Po otvorení hraníc s Rakúskom sa obnovujú čulé styky medzi starostami obcí, spolkami, školami, kultúrne a spoločenské podujatia spájajú obyvateľov oboch štátov, naši občania chodia za prácou do Rakúska, oba brehy spája kompa, neustále využitá.

V ostatných rokoch ožíva kultúrny a spoločenský život v obci, známe sú podujatia po celom Záhorí i Marchfelde: Uhranský somíc, Marchlandské trhy v Angerne, pochovávanie pani Basy, koncerty umelcov v kostole sv. Michala / výročia Lucie Poppovej, chrámové zbory k výročiu sv. Cyrila a Metoda/, Ľadové medvede, benefičné koncerty v KD / Marcela Lajferová /, spevokolu Uhranka a Uhrančatá, aktivita nových spolkov - Kultúrneho spolku Uhranská perla / vybudovali detské ihrisko Slniečko / a Rybárskeho spolku Morava / postavili rybársky areál, Rybársky dom, kde organizujú podujatia, napríklad už 6. ročník Uhranského somíca vždy v 3. týždni augusta /, úroveň majú : Spomienka na zosnulých, Deň matiek, Úcta k starším, detské karnevaly, Hodové strašidlá, výstavky prác krúžku detských rúk, divadielok, slávnosť príchodu jari / pochovanie Moreny do rieky Moravy /, Poľovníci deťom, Hasičské dni a Jánske ohne, atď.

V roku 2007 bola v obci odhalená pamätná tabuľa Ľudovítovi Štúrovi, osnovateľovi spisovnej slovenčiny, ktorý cez obec utekal pred zatykačom uhorských úradov spolu s p. farárom Galbavým z Jablonového. Pamätná tabuľa je odhalená aj v Ulici Lucie Poppovej na jej rodnom dome.

Letecké zábery

Letecký záber na obec Záhorská VesObrázok 1 Letecké záberyObrázok 2 Letecké záberyObrázok 3 Letecké záberyObrázok 4 Letecké záberyObrázok 5

O obci


Adresa

Obec Záhorská Ves
Hlavná ulica 29/184
900 65 Záhorská Ves

Bankové spojenie : ČSOB
IBAN : SK56 7500 0000 0040 2866 1917

Kontaktné údaje

Tel.: +421 34 778 03 85
E-mail: urad@zahorskaves.sk
E-mail: boris.simkovic@zahorskaves.sk
Web: https://www.zahorskaves.sk


Úradné hodiny Obecný úrad

Pondelok: 7,30 - 12,0012,30 - 15,30

Utorok: 7,30 - 12,0012,30 - 15,30

Streda: 8,00 - 12,0012,30 - 17,00

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 7,30 - 14,00

Prevádzkové hodiny Zberný dvor

Utorok: 15.00 - 18.00

Štvrtok: 14.00 - 17.00

Sobota: 11.00 - 15.00


HORE NA PONUKU