Záhorská Ves - oficiálna stránka obce

Jednota dôchodcov Slovenska

Hore na ponuku

V lete 2013 ma oslovila p. Žofka Lomnická, predsedníčka JDS okresu Malacky, či by som nechcela pracovať ako predsedníčka základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku (ZO JDS) v našej obci. Navštívila i starostu obce JUDr. Borisa Šimkoviča. Po spoločnom zvážení starosta zvolal dôchodcov obce do kultúrneho domu, kde p. Lomnická oslovila prítomných a vysvetlila, ako pracuje JDS na Slovensku a aké výhody z toho plynú pre členov.

Starosta obce prisľúbil pre činnosť priestory, vybavenie klubu a tiež finančnú dotáciu na činnosť.

Veľký deň „D" nastal 3. augusta 2013, kedy sa v našej obci konala ustanovujúca schôdza ZO JDS. Za okres Malacky - p. Lomnická Žofia a Mrázová Ružena, za OcÚ - starosta p. JUDr. Šimkovič Boris.

Prítomní súhlasili, že do budúcich volieb ZO JDS organizáciu povedú:

Šport a spolky


Adresa

Obec Záhorská Ves
Hlavná ulica 29/184
900 65 Záhorská Ves

Bankové spojenie : ČSOB
IBAN : SK56 7500 0000 0040 2866 1917

Kontaktné údaje

Tel.: +421 34 778 03 85
E-mail: urad@zahorskaves.sk
E-mail: boris.simkovic@zahorskaves.sk
Web: https://www.zahorskaves.sk


Úradné hodiny Obecný úrad

Pondelok: 7,30 - 12,0012,30 - 15,30

Utorok: 7,30 - 12,0012,30 - 15,30

Streda: 8,00 - 12,0012,30 - 17,00

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 7,30 - 14,00

Prevádzkové hodiny Zberný dvor

Utorok: 14.00 - 17.00

Štvrtok: 14.00 - 17.00

Sobota: 10.00 - 15.00


HORE NA PONUKU