Záhorská Ves - oficiálna stránka obce

Sociálna starostlivosť

Hore na ponuku

Príspevková organizácia Jeseň života ukončila svoju činnosť k 30.06. 2023 (UZN č. 63/2023 - Obecné zastupitel'stvo obce Záhorská Ves schval'uje zrušenie príspevkovej organizácie Jeseň života p.o., IČO: 30857007, Hlavná 129/550,90065 Záhorská Ves, ku dňu 30.06.2023). 

Jeseň života - zariadenie opatrovateľskej služby - pobytová služba

Dokumenty

Pre občana


Adresa

Obec Záhorská Ves
Hlavná ulica 29/184
900 65 Záhorská Ves

Bankové spojenie : ČSOB
IBAN : SK56 7500 0000 0040 2866 1917

Kontaktné údaje

Tel.: +421 34 778 03 85
E-mail: urad@zahorskaves.sk
E-mail: boris.simkovic@zahorskaves.sk
Web: https://www.zahorskaves.sk


Úradné hodiny Obecný úrad

Pondelok: 7,30 - 12,0012,30 - 15,30

Utorok: 7,30 - 12,0012,30 - 15,30

Streda: 8,00 - 12,0012,30 - 17,00

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 7,30 - 14,00

Prevádzkové hodiny Zberný dvor

Utorok: 14.00 - 17.00

Štvrtok: 14.00 - 17.00

Sobota: 10.00 - 15.00


HORE NA PONUKU