Záhorská Ves - oficiálna stránka obce

Úradná tabuľa - Stavebný úrad

Hore na ponuku

Rozhodnutie o umiestnení stavby

05.01.2024

Obec Záhorská Ves vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby pre stavbu Prípojka VN - líniová stavba na parcelách parc. č. 767/1, 767/56, 767/55, 767/36, 767/44, 804/1 reg. „C“, pre stavebníka Západoslovenská Distribučná a.s.

Prílohy

<< Späť


Adresa

Obec Záhorská Ves
Hlavná ulica 29/184
900 65 Záhorská Ves

Bankové spojenie : ČSOB
IBAN : SK56 7500 0000 0040 2866 1917

Kontaktné údaje

Tel.: +421 34 778 03 85
E-mail: urad@zahorskaves.sk
E-mail: boris.simkovic@zahorskaves.sk
Web: https://www.zahorskaves.sk


Úradné hodiny Obecný úrad

Pondelok: 7,30 - 12,0012,30 - 15,30

Utorok: 7,30 - 12,0012,30 - 15,30

Streda: 8,00 - 12,0012,30 - 17,00

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 7,30 - 14,00

Prevádzkové hodiny Zberný dvor

Utorok: 15.00 - 18.00

Štvrtok: 14.00 - 17.00

Sobota: 11.00 - 15.00


HORE NA PONUKU