Zriadenie Uhranského múzea

Osud sa s nami často zahrá škaredú hru, ale vie pripraviť aj nádherné chvíle, ktoré vynahradia chvíle sklamania, bezmocnosti a nešťastia. Ale vieme, že najbližší pomocník je na konci vlastnej ruky a najúčinnejšiu protekciu u osudu si zaslúžime vlastným pričinením.

Členovia Uhranskej perly spolu so svojimi priateľmi, susedmi a príbuznými si pre rok 2008 postavili zmysluplný cieľ. Zriadiť Uhranské múzeum. Uhranské múzeum by som prirovnala k zrkadlu. Ani tá najkrajšia osoba nie je vždy so svojím obrazom v zrkadle spokojná. A čo potom, my obyčajní, málo alebo menej obdarení krásou. Ale všetci sa do toho zrkadla musíme pozerať. Aj keď niekedy, ako hovoria klasici, len kvôli tomu, aby sme toho cudzinca, ktorého vidíme v zrkadle vedeli obriadiť.

Zrkadlo nastavené Záhorskej Vsi by malo odrážať predovšetkým to, ako táto dedina vznikala, ako rástla, aká bola dôležitá pre svet, ale najmä pre nás, ktorí sme tu doma. Bola by škoda, keby sme sa začali deliť na tých, ktorí sa tu narodili alebo sa tu narodili ich predkovia a na tých, ktorí sú tu priženení, privydaté, prišelci alebo chalupári (rozumej podľa „najspravodlivejších" paštikári)... Všetci, ktorí sa tu cítia doma, sú tí, ktorých sa to týka. Niekto nám môže pomôcť históriou a spomienkami, niekto rukami alebo vecami. Samozrejme, že tí, ktorí s myšlienkou múzea začali, chcú vidieť v múzeu svojich „starečkú, starenky, mamy, tatú, bratrú a sestry" ... Ale neženie nás len túžba vidieť v múzeu fotografie našich vlastných, ale ukázať a dokázať hosťom, ale aj sebe samým a našim potomkom, že Záhorská Ves (so všetkými svojimi predchádzajúcimi menami) bola vždy domovom ľudí pracovitých, šikovných a múdrych. Myslím, že je to tak trochu aj našou povinnosťou zabezpečiť, aby sa tá stopa, ktorá zostala po živote „tých pred nami", zachovala. Ešte jeden dôvod je, prečo treba múzeum zriadiť čo najskôr. Náš život sa rýchlo mení. Prestávame zhromažďovať staré veci na povalách. Na spomienky a „staré krámy" niet miesta. Naše deti nemajú pochopenie pre odkladanie našich relikvijí. Na jednej strane je to správne, lebo len tak môžeme využívať priestor na ďalší rozvoja, ale na druhej strane, kto je zodpovedný za to, aby sa nezabudlo na dobré, ale i chyby, ktorých sme sa dopustili? Nás budú hodnotiť tí „po nás", až keď sa naša kapitola skončí. Doba sa mení rýchlo a je najvyšší čas využiť to, čo ešte máme, aby sme zachovali úctu a obdiv k životu „tých pred nami", lebo tí, čo si nevážia svoju históriu (aj keď s chybami, ktorých sa predkovia dopustili), nenaučia svojich potomkov úcte k sebe a k svojim predkom.

Takže projekt Uhranského múzea je na svete!

Možno to bude znieť osobne, ale nedá mi, aby som nepoďakovala ľuďom, ktorí sa už na projekte svojou prácou podpísali, alebo, ktorí ochotne spoluprácu sľúbili. Výhrou a skvelým základom pre projekt Uhranského múzea je knižka Mgr. Ota Šimkoviča. Energia a kantorské, umelecké a organizátorské schopnosti p. Magdalény Šimkovičovej sú motorom, bez ktorého by projekt nevznikol. A napokon starosta, JUDr. Boris Šimkovič je ten, bez ktorého pochopenia a podpory (samozrejme na čele Obecného zastupiteľstva Záhorskej Vsi) by nevznikla šanca umiestniť Uhranské múzeum do skutočne výstavných priestorov „colnice", aj keď si uvedomujeme, že priestory mohol pre obec finančne efektívnejšie využiť. Projekt Uhranského múzea je projektom občianskeho združenia - kultúrneho spolku Uhranská perla.

Takže voláme Vás všetkých, ktorým sú naše myšlienky blízke k spolupráci. V priestoroch budúceho múzea bude miesto, kde budete môcť prísť, požičať alebo venovať fotografie či veci (jednoducho povedané „ktoré obvykle" v múzeách bývajú") a kde komisia ľudí, ktorí majú zodpovedajúce vzdelanie a manažérske schopnosti vyberú a vytvoria expozíciu. O tom, kde a kedy je možné veci priniesť, budeme informovať na výveske na Obecnom úrade ,na Kultúrnom dome a na budove „colnice" - múzea. Zároveň tieto informácie budú vyhlasované v obecnom rozhlase. Takže dovoľte, aby sme Vám predstavili náš projekt Uhranského múzea.

Názov:
Uhranské múzeum - expozícia histórie obce Záhorská Ves
Expozícia Uhranského múzea (zriadená v priestoroch budovy colnice) bude majetkom Kultúrneho spolku Uhranská perla.
Uhranská perla bude expozíciu prevádzkovať a skladovať v priestoroch colnice, ktorá je majetkom a v správe obce.

Ciele projektu:
Vytvoriť reprezentačné priestory zariadené fotografiami, artefaktmi, historických dokumentmi a materiálnymi predmetmi zbierky Uhranského múzea, ktoré budú slúžiť na dokumentáciu histórie obce.
Umožniť významným návštevníkom ale aj širokej verejnosti vidieť v koncentrovanej podobe históriu a charakter vývoja života na tomto území, ale aj súčasnej obce.
Primárnym cieľom je zhromaždiť dokumentačný materiál vystavený na paneloch (zoskenované fotografie a texty).
Všetky artefakty a materiálne predmety budú od ľudí oficiálne zaknihované a zapožičané, prípadne pre expozíciu darované.

Štruktúra expozície Uhranského múzea:
Expozícia bude rozdelená podľa charakteristických častí histórie obce (a možností zhromaždiť hodnoty) na:

 • základné údaje o histórii obce (informácie o obci, fotografie, záznamy o občanoch...)
 • významné historické udalosti (vojna, povodeň...)
 • významné historické osobnosti (Lucia Popová, Leopold Daniels, Ľudovít Štúr...)
 • fabriky v obci (história a súčasnosť...s možnosťou prezentácie výrobných programov súčasných producentov)
 • kultúrny život v obci (divadlo v obci, spevokol, tradície a zvyky v obci dnes)
 • cirkevná história (kostoly, farári a cirkevné sviatky...)
 • hasiči
 • rybári
 • šport (futbal resp. iné športy...)
 • mosty v obci (minulosť a budúcnosť...)
 • starostlivosť o životné prostredie ( vodovod, čistička, príprava kanalizácie...)
 • Židia v obci (templ, cintorín, možno aj pamätný kameň...) Cigáni v obci...

Určite usporiadame stretnutia občanov, ktorí budú mať možnosť poradiť členom Uhranskej perly, organizujúcich prácu na projekte. Záleží nám na tom, aby múzeum bolo zrkadlo nás všetkých, prinieslo nám radosť a zadosťučinenie. Budeme radi, keď sa pridáte k nám a Uhranské múzeum bude aj Vaším projektom.


PhDr. Darina Brukkerová

HORE