Z pamätnej knihy 1

Z Pamätnej knihy obce Uhorská Ves

/Písané tak, ako je to v Pamätnej knihe!!! Roky 1886-1900/

V roku 1886 je zaznamené jestvovanie poštového úradu. Pre väčší počet dietok je k rím. kat. ľudovej škole pristavená jedna učebňa. Týmto je zriadená ešte jedna učiteľská stanica. Učiteľovi prvej stanice bol zabezpečený byt s pobočnými staviskami a so záhradou, učiteľ druhej stanice dostal bytné.

Tragédia v r. 1887. Boly hody. V uličke pri Steinerovi v zelenej búde bolo veselo. Pod zeleným sa veselo tancovalo, nik netušil, že zanedlho miesto sa stane pamätným. Do Uhorskej Vsi prišli služobne gajarskí žandári. Stavili sa pri muzike. Pri zábave bol bol aj epileptik Líma. Pochytili ho epileptické kŕče a bol vynesený ku krížu. Dav shromaždil sa k nemu. Četníci prišli tiež, ale v domnienke, že je tam bitka. Četníkovi, ktorý sa predral až k postihnutému sa pozdávalo, že mu siahol po puške. Preto nerozmýšľal a strelil do Límy. Guľka trafila i ženu zo zástupu. Bola to Búdová. Rozhorčený dav vrhol sa na četníkov. Četníci dali sa na útek k obecnému domu. Jeden z četníkov menom Šlosar, kotrý nešťastie zapríčinil, skryl sa v notárskom byte. Šedíka ľud zrazil na dvore obecného domu a ukrutne ho zbil. Pomstivý dav rozohnal so žilou energický rychtár Ján Waizman. Dobytého četníka dal ošetriť. Ráno na druhý deň bola Uhorská Ves obsadená četníkmi až z Prešporka. Do tricať občanov bolo vzatých do vyšetrovacej väzby. Týchto priviazaných na spoločnej reťazi hnali četníci až do Prešporka. Mnohí z nich boli dlhšie zatvorení.

Rok 1888. Založenie hasičského zboru. Založený bol spolok dobrovoľných hasičov.

Rok 1889. Žalo sa predčasne. Rok bol slabý na všetko. Dňa 24. októbra Gašpar Polák kúpli honbu za 486 zlatých. Poľovníci stŕžili za zastrelenú zver 1040 zlatých.

Rok 1896. V rodine Vaizmanovcov 24. jan. stalo sa nešťastie. Florian Vaizman zastrelil bratranca Vendelína Vaizmana. Vendelín bol na čakanej pri kanále na Pobočných. Tu na neho vystrelil bratranec Florian, v nešťastnej mienke, ze je to vysoká zver. Vendelína trafil rovno do hlavy a zavolaný profesor z Viedňa konštatoval iba smrť. Na mieste nešťastia bol postavený drevený kríž.

Oslavy milenia. Na jar pripadly oslavy milenia, čiže tisícročné jubileum čo Maďari opanovali tieto kraje. Panstvo z továrne dalo svojim remeselníkom zhotoviť drevený kanón. Tomáš Gbelský, roľník, bývalý kanonýr, bol požiadaný strieľať. Deň osláv bol zahájený budíčkom. Tomáš Gbelský vo výchadzkovom vojenskom stejnokroji prejížďal po obci a strieľal z kanóna. Strieľalo sa aj z pušiek ... Na pamiatku milenia boly zasadené štyri lipy.

V neutešenom stave bola obecná pastierňa i obecný špitál, ktorý bol do tohto roku v maštali u Jána Voltemára. Obec nemala na výstavbu ani haliera a bola nútená predať obecnú výheň Martinovi Schneidrovi a obecnú rajčuru na stavebné parcele Jánovi Vlasákovi, Jánovi Čermákovi a Jánovi Štefkovi. Na jar bola postavená nová obecná pastierňa. V jeseň sa postavil obecný dom, v ktorom bol obecný špitál, šupárňa (väznica) a skladište hasičského náradia. Peniaze stŕžené za výheň a rajčuru (poznámka : možno to bola jazdiareň - e Reitschule - nem.) nestačily na zaokrytie výloh spojených so stavbou. Jozef Režný rychtár vypomohol obci. Požičal 800 zlatých.

Písané pravopisom použitým v Pamätnej knihe obce. Nabudúce pokračujeme rokom 1900.

Kronikár obce

Späť na kroniku

HORE